We are developing:


Completely new technologies for future needs of all people ...
... as an answer to existing environmental challenges:

NEW TECHNOLOGY FOR PERSONAL MOBILITY
NEW TECHNOLOGY FOR FOOD PRODUCTION
NEW TECHNOLOGY FOR SAFE HOUSING

... for the people who understand the times we are living in.

Our participation and at the investors’ convention, investo Expo, on the 20th and 21st of September
http://www.investorsweek.si/

The site is currently offline for maintenance and upgrades. For more information we are available at: info@valleynei.com.
Thank you for understanding.

 

Razvijamo:


Popolnoma nove tehnologije za prihodnje potrebe vseh ljudi ...
... kot odgovor na obstoječe izzive okolja:

NOVO TEHNOLOGIJO ZA OSEBNO MOBILNOST
NOVO TEHNOLOGIJO ZA PRIDELAVO HRANE
NOVO TEHNOLOGIJO VARNEGA BIVANJA

... za ljudi, ki razumejo čas, v katerem živimo.

Udeležba na mednarodnem investitorskem sejmu Investo Expo, 20. in 21. septembra 2012
http://www.investorsweek.si/

Spletna stran je v prenovi. Več informacij dobite na: info@valleynei.com.
Hvala za Vaše razumevanje.